נבחן את מה שלמדתי מיגאל וויצמן, לפי הממצאים של סולמס וטרנבול, בספר המוח ועולם הנפש.

אנחנו (הלומדים עם מרים סלע) רואים את מפת המוח על פני כל כף הרגל

יגאל וויצמן מתאר הליכה בעולם, התקדמות. הוא עומד ומניח את העקב והלאה, כאילו הניח את האדמה ואת המים.

כרגע הוא עדיין אינו מתקדם.

כרגע הוא נוכח )בן בית? איך מרגיש בעמידה בעולם?(

ולכן יגאל וויצמן, מייצג את האדמה והמים באנרגיה עגולה.

במוח, המוח האחורי, אחראי לקליטה וקידוד התפיסה החושית, פיקוד על פעילות הגוף , הפיכת הצורך לרגש, יצירת רמת העוררות במוח, והצפת הרגש = מצב.

יגאל וויצמן ממשיך ודורך על האש והאוויר, אם ברצונו לפעול בעולם, להתקדם לעבר פעולה ועשייה.

החלק הקדמי במוח האונה הפרונטאלית, אחראית על תכנון ופיקוח על הפעולה. – לכן יגאל וויצמן מייצג את האדמה והמים כאנרגיה עגולה, הנוכחות, ואת האש והאוויר, החלק הקדמי של המוח, כחץ המסמל את הפעולה.

שמאל וימין:

המיספירה ימין, האחראית על כף רגל שמאל, וגם מיוצגת בכף רגל שמאל, אחראית על התפיסה המרחבית.

כשהיא נפגעת, אז אדם משתמש רק בהמיספירה שמאל, אדם לא יכול לבנות מגדל מקוביות, לא יכול לצייר עיגול, אלא רק את החלק הימני של העיגול, הוא מזניח ולא מזדהה עם הצד השמאלי של גופו מגלח רק את צד ימין, מזניח לבושו בצד שמאל. שונא את החלק השמאלי של גופו ולא מודע למצב גופו.

כלומר, מתפקודיה של המיספירה ימין המיוצגת ברגל שמאל, להבין ולקבל את עצמי כשלם ואחת מכולם, מדיווחים של אנשים שנפגעה בהם המיספירה שמאל והם הרגישו רק את המיספירה ימין,

אנחנו יודעים, שהם הרגישו הצפה של אהבה אל כולם, הטבע, האנושות , החי והצומח.
כל אלה, מיוצגם ברגל שמאל.

בהמיספירה שמאל הפוקדת על והמיוצגת ברגל ימין, נמצא הקימור הפריסילוויאני.

הקימור הפריסילוויאני נמצא בצומת המשולשת בין אונה טמפוראלית, שם מרכז השמע הראשוני ושם שמיעת הדיבור והוא (הקימור הפריסילוויאני) מתרחב אל האונה האוקסיפיטאלית לאזורים בהם השפה מקבלת משמעות וויזואלית ואל אזורים באונה הפאריטאלית, בהם השפה מקבלת משמעות של חוויה היסטורית של עצמי (מה שאני יודעת וחוויתי בחיים, ידע אסוציאטיבי).

אולם לפי תצפיות בפגועי מוח, האחריות, האירגון החשיבתי שלא מאפשר סתירות במחשבה, אלא מאפשר לנו קליטת המציאות הזמן והמקום, מאפשר לנו לקחת אחריות על עצמנו ולפעול במציאות, בעולם האמיתי, לשנות, ליצור את הדרך שלנו, נמצא באונות הפרהפרונטאליות (ימין ושמאל) ובעיקר באזור הוונטרומיזיאלי.

לכן, צודק יגאל וויצמן בציירו חץ במוח (ברגל) הקדמי וצודק יגאל וויצמן בציירו שלושה חיצים ישרים. ברגל ימין המייצגת המיספירה שמאל בה מרכז הדיבור (גם במוח הקדמי המיספרה שמאל נמצא מרכז דיבור).

ולמה אני בודקת את יגאל וויצמן? כי אנחנו הרפלקסולוגים, לא יכולים לומר או ללמד, מה שאינו מעוגן במציאות. ועלינו לבדוק כל הנחה לפי המציאות.

בלי התעלמות כמובן)!!!( ממה שאנחנו מגלים בעבודתנו, אז יש לנו חובה לנסות לחתור להבנה לוגית שתתיישב עם המציאות גם אם זהו ידע שעדיין לא התגלה לחלוטין.

יופי יגאל וויצמן